PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă realizează:

- expertize tehnice

- documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)

- studii de fezabilitate (SF)

- proiecte tehnice (PT)

- asistență tehnică (AT)

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#